2020-06-22

Kl. II b REWALIDACJA INDYWIDUALNA (22.06.2020r.- 26.06.2020r.)   Zajęcia z logopedą (B. Iwanek) Tematyka zajęć: Ćwiczenia słownikowe-zabawy słowotwórcze. Zajęcia z surdopedagogiem ( D. Palacz) Tematyka zajęć: Rozwijanie systemu językowego-ćwiczenia umiejętności wnioskowania z kontekstu, ro...

2020-06-21

Realizacja podstawy programowej w dniach: 22 -26 czerwca 2020 r. w kl. 2b Krąg tematyczny:  ,,Już wkrótce wakacje” Poniedziałek 22 czerwca Temat dnia: ,,”,,Pocztówkowe pozdrowienia”  Edukacja polonistyczna: Pisanie pozdrowień na kartkach pocztowych. Pisanie zwrotów grzecznościowy...

2020-06-21

Język angielski kl. 2b  26.06.2020  Komisarczyk Temat:  Ćwiczenia interaktywne z Holly i Budem. Na tych linkach są ćwiczenia, które pomogą Wam powtórzyć i utrwalić słownictwo z podręcznika. https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/?cc=pl&selLanguage=pl https://elt.oup.com/stu...

2020-06-20

Od 22-26.06.2020r. PLASTYKA kl.2b Temat: Wakacyjny obrazek. Kompozycja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik....

2020-06-19

Język angielski kl. 2b                 19-14.06.2020 Temat: How sporty are you? – jak wysportowany jesteś?   Zeszyt ćwiczeń s. 71 Przeczytaj pytania i udziel odpowiedzi Yes, I can – tak, umiem  lub No, I can’t – nie nie...

2020-06-15

Kl. II b   REWALIDACJA INDYWIDUALNA (15.06.2020r.- 19.06.2020r.)   Zajęcia z surdopedagogiem ( D. Palacz) Tematyka zajęć: Utrwalanie zasad ortograficznych z wykorzystaniem zagadek, uzupełnianek, rebusów. Szczegółowe wskazówki do pracy z uczniem (uwzględniające jego specjalne potrzeb...

2020-06-14

Realizacja podstawy programowej w dniach: 15  i 19 czerwca  2020 r. w kl. 2b Krąg tematyczny:  ,,Już wkrótce lato” Poniedziałek  15 czerwca: Temat dnia: Przewodnik małego turysty. Edukacja matematyczna: Mnożenie i dzielenie liczb. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Praca w pomarańczowej książe...

2020-06-09

Roczne sprawdziany z języka polskiego i matematyki Szanowni  Rodzice.   Załączam do zadań w tym tygodniu  roczne sprawdziany z matematyki  i języka polskiego, są do pobrania w załącznikach PDF.   Sprawdziany mają 2 grupy. Dzieci wybierają  jedną grupę .  Uzupełnione sprawdziany proszę pr...

2020-06-07

Kl. II b   REWALIDACJA INDYWIDUALNA (08.06.2020r.- 10.06.2020r.)   Zajęcia z logopedą (B. Iwanek) Tematyka zajęć: Ćwiczenia fonacyjne związane z tekstem literowym i obrazkowym. Rebusy logopedyczne. Zajęcia z surdopedagogiem ( D. Palacz) Tematyka zajęć: Budowanie systemu języka-bogacenie słownika...

2020-06-07

Realizacja podstawy programowej w dniach: 08 - 10 czerwca  2020 r. w kl. 2b Krąg tematyczny:  ,,Już wkrótce lato” Poniedziałek  08 czerwca: Temat dnia: Gwiazdy i planety. Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – powtórzenie wiadomości i umiejętności. Gra matematyc...

2020-06-07

Od 08-10.06.2020r. PLASTYKA kl.2a,2b Temat: Malowanie plasteliną planet układu słonecznego. Zadanie dla chętnych. Wykonaj szkic ołówkiem planet układu słonecznego. Następnie rozcieraj cienką warstwę plasteliny, jakbyś malował....

2020-06-07

Język angielski kl. 2b   08.10.06.2020 Subject: My favourite sport- mój ulubiony sport. Podręcznik s.70 1 Ćw. 2 s.70. Przeczytaj list Toma i zastąp obrazki właściwym wyrazem angielskim, a następnie przepisz do zeszytu. Here is a picture of me- oto moje zdjęcie. 2 Ćw. 2 s.71. Powiedz  po angielsku jakie...


Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa