2020-05-08

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości ...

2020-05-06

REWALIDACJA INDYWIDUALNA (04.05.2020 r. – 08.05.2020 r.) Zajęcia z logopedą (B. Iwanek) Tematyka zajęć: Ćwiczenia z wykorzystaniem głosek dentalizowanych. Wzbogacanie słownika czynnego ucznia.   Zajęcia z tyflopedagogiem (I. Picheta) Tematyka zajęć: Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe; ćwiczen...

2020-05-05

Liczę na to, że ósmoklasiści rozwiązują testy! Proszę powtarzać materiał. W załączniku przesyłam przykładowy test egzaminacyjny....

2020-05-04

Tematy od 4.05.do 08.05.2020Klasa 8 Temat: Zjawisko załamania światła. (Temat jest przewidziany na 2 jednostki lekcyjne) Oglądamy film: https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA Czytamy temat z podręcznika (str. 246 – 251) Zapisujemy do zeszytu notatkę str. 252- To najważniejsze Przerysować do zeszytu zjawisko załamania św...


Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin