Szanowni Nauczyciele

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przypomina, że jesteście Państwo zobowiązani do zapewnienia Waszym uczniom kontaktu z Wami, zwłaszcza na wypadek ich wątpliwości wynikających z nauczaniem zdalnym. Proszę systematycznie udostępniać skrzynki mailowe (prywatne lub założone na potrzeby stanu epidemicznego), ...

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo W związku z Komunikatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2020r.  w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów materiałami edukacyjnymi Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przypomina o zwróceniu szczególnej uwagi na równomierne ich  obciążenie ...

KOMUNIKAT

W związku z Pismem MEN i CKE dotyczącym przygotowania do próbnego egzaminu ósmoklasisty zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z Informacją MEN i CKE – Próbny egzamin ósmoklasisty znajdującą się na stronie  naszej szkoły oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.   Zobowiązuję ...

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, konieczne stało się określenie zasad prowadzenia nauczania na odległość oraz stworzenie możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca...

Domowe zabawy logopedyczne

         Domowe zabawy logopedyczne -  to zbiór ćwiczeń pomocnych w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek, poprawnej artykulacji. Mogą stać się one uzupełnieniem i pomocą praktyczną w terapii logopedycznej. W domu, w atmosferze życzliwości i zabawy zapraszam do różnorodnych ...

Biblioteka szkolna

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Biblioteka szkolna zachęca Was do korzystania ze stron: https://lektury.gov.pl/ https://wolnelektury.pl/ https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909 https://polona.pl...

KOMUNIKAT

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Organizując zdalne nauczanie, pamiętamy o równomiernym obciążeniu ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu tych zajęć czy możliwości psychofizyczn...

Jak motywować dziecko do nauki w domu

Szanowni Państwo, Mam świadomość, że sytuacja jest wyjątkowa, nowa dla nas wszystkich. Stanęliśmy przed zadaniami, które dotychczas były nam obce, a przynajmniej na taką skalę. „Życie” pozostawiło nas przed faktem zdalnego nauczania, jako rozwiązania obowiązkowego. Być może stan taki się wydłuży, ale j...

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców w domu”

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i nauki, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców w domu", Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktyczny...

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice          W związku ze skierowaną do dyrektorów informacją Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji  zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych ...

KOMUNIKAT

W związku z zapytaniami rodziców oraz uczniów Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał komunikat, na podstawie którego Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie zaleca nauczycielom, aby: wykorzystywane w pracy z uczniami materiały pogłębiały i utrwalały zdobytą wiedzę oraz umiejętności; rozwija...

Komunikat!

Informujemy, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym zostaje wydłużony czas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Jednocześnie informujemy, że na stronie www.zslopuszno.pl założona została zakładka „Zdalne nauczanie”, w której jest zamieszczany materiał nauczania z przedmiot&oacut...

Zdalne nauczanie

Informujemy, że na stronie internetowej szkoły umieszczona została zakładka „Zdalne nauczanie”. Zobowiązujemy Państwa do zamieszczania w niej materiału do nauki przedmiotów w poszczególnych klasach. Prosimy przekazywać zadania (ćwiczenia) systematycznie – w krótkich odstępach czasowych (max. 2 dn...

Zdalne lekcje - Portal Gov.pl

Wszystkich uczniów prosimy o odwiedzanie strony " Zdalne lekcje" - Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje Andrzej Cieślicki...


Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut gdynia
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa
szklarnie ogrodwe