Międzynarodowe projekty eTwinning w naszej szkole

2019-06-21

Program eTwinning jest międzynarodowym projektem pod patronatem Komisji Europejskiej, który ma na celu łączenie szkół w Europie. Szkoły z różnych państw europejskich biorące udział w tym programie współpracują w ramach określonego projektu. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami oraz materiałami w języku angielskim za pośrednictwem internetowej platformy eTwinning.

W roku szkolnym 2018/2019 dwie grupy uczniów gimnazjum realizowały projekty eTwinning w okresie od paźdiernika do maja.  Klasa III B wzięła udział w projekcie " Everyday Life of European Students" - " Życie codzienne europejskich uczniów", w którym współpracowała z czeską szkołą Technical and Business College w Brnie oraz włoską I.I.S. "Assteas" - Scientific-Language School w Buccino. Grupa uczniów z klasy III C uczestniczyła w projekcie "Reading Circle" - "Kółko czytelnicze" z uczniami ze szkoły średniej Semal Mumtaz Social Sciences High School w Eksisehir, Turcja, liceum Liceo Scientifico N. Kopernico w Brescii, Włochy, szkoły IES Berenguella de Castilla w Bolanos, Hiszpania oraz Ioan N. Roman School w Konstanta, Rumunia.

Głównym celem projektu "Everyday Life of European Students" była wymiana informacji o kulturze, tradycjach, systemie edukacji oraz innych aspektach życia nastolatków w Europie. Za pomocą prezentacji multimedialnych, zdjęć i filmików od swoich kolegów z Czech i Włoch gimnazjaliści zobaczyli, jak wyglądają ich szkoły oraz lekcje; jakie są zabytki w miastach  i wsiach, w których mieszkają i uczą się oraz poznali tradycyjne dania tych krajów. W okresie bożonarodzeniowym uczestnicy projektu wymienili się własnoręcznie wykonanymi kartkami. Używając aplikacji Padlet uczniowie naszej szkoły pokazali polskie wsie, miasteczka i miasta oraz przedstawili swoje ulubione miejsca wakacyjnych wyjazdów. Oprócz tego, przygotowali prezentacje o naszej szkole oraz o tradycyjnych daniach kuchni polskiej.

Projekt "Reading Circle" miał na celu podkreślenie roli czytania w życiu człowieka, poznawanie przez uczniów słynnych oraz współczesnych pisarzy z różnych krajów i zachęcanie młodzieży do rozwijania pasji czytania w czasie wolnym. Gimnazjaliści z naszej szkoły wspólnie z innymi uczniami stworzyli  Padlet (wirtualną tablicę na której umieszcza się dowolne pliki) pod tytułem "Who am I?", w którym każdy uczestnik opowiedział o sobie i swoich zainteresowania. Kolejnym zadaniem było przedstawienie swoich ulubionych lektur i zachęcenie do ich przeczytania. W okresie świąt Bożego Narodzenia uczestnicy złożyli sobie życzenia zamieszczając na stronie własnoręcznie zaprojektowane e-kartki. Następnie każda grupa pokazała swoją szkołę w filmiku lub prezentacji. Ostatnim krokiem było stworzenie historyjek obrazkowych z krótkimi tekstami na podstawie wybranych lektur.

Koordynatorem obu projektów była p.Tetyana Hnatyuk.

Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności