Uczeń – orkiestra

2019-05-06

„Uczeń – orkiestra”

 

W każdej grupie uczniowskiej znajdziemy tych – uzdolnionych z jakiegoś przedmiotu. Czasem „trafimy” na tzw. „ucznia – orkiestrę”, którego talent, umiejętności poparte niezwykłą pracowitością wyróżniają go spośród innych.

Kacper Pęczkiewiczgimnazjalista uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie jest właśnie uczniem wybitnie uzdolnionym; wielokrotnym laureatem i finalistą konkursów przedmiotowych.

Już w I klasie gimnazjum – w roku szkolnym 2016/17 Kacper zdobył tytuł laureata w XIV Wojewódzkim Konkursie z Historii oraz finalisty w XIV Wojewódzkim Konkursie z Geografii.

W klasie II gimnazjum (r. szk. 2017/18) ww. uczeń sięgnął wyżej – zdobył tytuły laureatów w: XV Wojewódzkim Konkursie z Historii, w XV Wojewódzkim Konkursie z Geografii, XXIII Konkursie Biblijnym Diecezji Kieleckiej.

W roku szkolnym 2018/19 – Kacper Pęczkiewicz znów sięgnął po tytuły laureata w: XVI Wojewódzkim Konkursie z Chemii oraz XVII Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego. Zdobył również tytuły finalisty w: XVI Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego, XVII Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego oraz XXIV Konkursie Biblijnym Diecezji Kieleckiej.

Od dwóch lat Kacper Pęczkiewicz jest stypendystą – w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych (znalazł się w pierwszej 50-tce tych, którzy zakwalifikowali się do ww. programu).

 Fot. nr 12198 -

Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności