KOMUNIKAT

2020-05-13

Szanowni Rodzice

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przypomina, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nasza szkoła prowadzi zdalne nauczanie – w godzinach 9:00-14:00 (po 14:00 – tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej ustalone z Wami).

Obowiązkiem nauczycieli jest być dostępnymi w tym czasie, ale także obowiązkiem wszystkich uczniów jest:

  • brać aktywny udział w zdalnym nauczaniu (np. w lekcji prowadzonej na platformie, w konsultacjach na komunikatorach lub w innych formach),
  • wykonywać zadania, ćwiczenia i inne merytoryczne polecenia przekazane przez nauczycieli,
  • systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy (zeszyty ćwiczeń – jeśli tego wymagają nauczyciele),
  • odrabiać prace domowe i przekazywać do nauczycieli te, które po wcześniejszych ustaleniach – będą przez nich oceniane,
  • wywiązywać się – w miarę swoich możliwości – z innych, ustalonych z nauczycielem zadań.

Jednocześnie prosimy zgłaszać do dyrekcji szkoły sytuacje, które budzą Państwa wątpliwości w kwestii przestrzegania zasad zdalnego nauczania i uczenia się oraz problemy wynikające z utrudnień w dostępie do sprzętu komputerowego.

Data wprowadzenia 2020-05-13 13:28:35, ilość odsłon 361
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin