Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

2020-06-05

Zwrot podręczników i książek do

biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach i godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem. Związane jest to z koniecznością wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Daty oddawania podręczników:


18.06.2020 r.  

  • Kl. 8a,b – od 8.00 do 8.50 

19.06.2020 r.

  • Kl. 7a, – od 9.00 do 10.00, Kl. 7b od 10.15 do 11.15,  – Kl.  6 a od 11.30 do 12.30 – Kl. 6 b od 12.45 do 13.45

22.06.2020 r.

  • Kl. 6c – od 9.00 do 10.00, Kl. 6d – od 10.15 do 11.15 , Kl. 5a od 11.30 do 12.30 5b od 12.45 do 13.45  

23.06.2020 r.

  • Kl. 5c, – od 9.00 do 10.00, Kl.4  – od 10.15 do 11.15

 

  Ponadto biblioteka pełni dyżury w dniach 8,9,10.06.2020 w godz. od 9.00 – 12.00

Ze względu na szcególną sytuację można  również zwracać książki do szkoły  

od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 - 14.00 .

 Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot wszystkich podręczników, usunięcie foliowych okładek (jeżeli są przyklejone to zostawiamy), usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia, każdy podręcznik powinien być podpisany w wyznaczonym miejscu.

 Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji.

Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

Sposób przekazania podręczników szkolnych:

  • każdy podręcznik musi być podpisany na metryczce znajdującej się w książce,
  • komplet podręczników i inne wypożyczone z biblioteki książki należy spakować razem do torby, lub przewiązać sznurkiem
  • na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz sprawdzi i odpisze zwrócone podręczniki i inne książki.

W sytuacji stwierdzenia niekompletności zwracanego zestawu uczeń/ rodzic/ prawny opiekun  zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Rodzice/uczniowie klas I-III zwracają podręczniki do wychowawców klas.

 

Data wprowadzenia 2020-06-05 20:36:50, ilość odsłon 1127
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa