Odpowiedzi - konkurs

2020-06-26

Odpowiedzi do pytań w konkursie pn. „Czy znasz życie i mowę swych przodków” ?

  1. Sierp, kosa, żniwiarka, kosiarka z przyrządem żniwnym, snpowiązałka, kombajn.

  2. Kołowrotek.

  3. Do prania odzieży.

  4. Siłą człowieka (ręcznie), przy użyciu konia kieratem, silnikiem elektrycznym.

  5. Kopaczka konna (gwiazdowa).

  6. Ziemniaki we właściwych odstępach, wrzucano do wyoranej bruzdy „pod skibę”.

  7. W zależności  od regionu: „gązwa, gądzwa”, kapa, kapka, kapica, ósemka.

  8. Żarna.

  9. Niewolnik, woły lub krowy.

10. Młotka i tzw. „babki”.

11. Międlica, czesak lub szczotka, kołowrotek.

12. Grempla.

13. W zależności od regionu m.in. wrzos, mech, łęty ziemniaków, „kozły” (koziołki).

14. Mchem, słomą, pakułami, a nastepnie szczelin zalepiano gliną i bielono wapnem.

15. Cztery (przy młocarni bez czyszczenia) i 7-12 przy młocarni szerokomłotnej.

16. Prawidłowa nazwa  „omłotowy”, a potocznie „maszynista”, „operator”.

17. Ładną, słoneczną (ciśnienie atmosferyczne wysokie).

18. Specjalnymi  saniami, których koła zastapione były dwoma parami płozów (sań).

19. „Kompanija” lub „kumpanija”.

20. Z grą „w palanta”.

21. Z grą „ w świnie”.

22. Leśne igliwie, pożółknięte liście, słoma.

23. Nie – to pokarm dla cielaków w pierwszych dniach życia ( do 3 tygodni)

24. Przy sieczkarni – to skrzynia załadunkowo-podawcza surowca do cięcia.

25. Wrota lub wierzeje.

26. Niebieski (ciemnobłękitny).

27. Następny dzień będzie deszczowy.

28. a) „....z rosą”,       b) „.....ziarno lepi sypie”,      c) „......jak kukowka kuko”.

29. a)Zwiastowania - 25 marca, b)Narodzenia - 8 września, c)Trzech Króli – 6 stycz.

30. Pracę od świtu do nocy.

31. Na skróty, na ukos, na przełaj.

32. a) Dziś omłoty u sąsiada, a jutro od rana u nas,

      b) Umiejętność równomiernego puszczania snopków zboża do młocarni.

33. Rolników.

34. a) i b) – przy pługu konnym.

35. Umyć (pozmywać) naczynia kuchenne.

36. a) „stulicha psia”,       b) „ziele świętojańskie”.

37. Chłonęły pot.

38. W zależności od miejscowości, odpowiedzi uzyskasz np. w urzędzie gminy.

39. i 40. Proponuję własną odpowiedź skonfrontować z odpowiedziami (wiedzą)     

              rówieśników.

 

                                                                                   Opracował: Marian Kwiecień

Data wprowadzenia 2020-06-26 07:53:13, ilość odsłon 123
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa