Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

2021-08-30


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie

Szanowni Rodzice

Kochani Uczniowie

Drodzy Nauczyciele

Milowymi krokami zbliża się nowy rok szkolny 2021/2022. 1 września (w środę) ponownie zabrzmi dzwonek głoszący rozpoczęcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Cieszymy się, że niebawem spotkamy się z naszymi uczniami „twarzą w twarz”. Mamy nadzieję, że nauczanie stacjonarne będzie trwało aż do końca bieżącego roku szkolnego.

W związku z pandemią COVID-19 w szkole zostały wdrożone procedury zalecane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia.

28.08.2021r. (sobota) wszystkie pomieszczenia w szkole zostały zdezynfekowane. Dezynfekcję przeprowadziła firma wyspecjalizowana w tego typu usługach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przedstawia porządek dnia inaugurującego nowy rok szkolny – 1 września 2021 r.:

1.     Godz. 8:00 – przyjazd dzieci i uczniów do szkoły.
2.     Podopieczni do szkoły będą wchodzili trzema wejściami:

a)     dzieci z oddziałów przedszkolnych – wejście od strony przedszkola,

b)     uczniowie dojeżdżający – wejście od strony kuchni (przy łączniku),

c)     uczniowie dochodzący – wejście główne.

W wejściach tych zostaną zamontowane automaty, które będą mierzyć uczniom temperaturę i przeprowadzać dezynfekcję rąk. Do czasu otrzymania tych automatów powyższe czynności będą wykonywali pracownicy obsługi.

3.     Po przybyciu do szkoły uczniowie klas: I a, I b, III a, III b, III c udają się na spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej (godz. 8.00) wraz z uczniami na salę udają się też ich rodzice.

 4.     Uczniowie pozostałych klas, a po spotkaniu z dyrektorem szkoły - również uczniowie klas pierwszych i trzecich przechodzą do wyznaczonych sal na spotkanie ze swoimi wychowawcami:

 Kl. I a   (wych. W. Król) – sala nr 42

Kl. I b   (wych. I. Wisznarewska) – sala nr 45

Kl. II a   (wych. B. Jasikowska) - sala nr 46

Kl. II b   (wych. E. Żmuda) - sala nr 43

Kl. II c   (wych. K. Kumańska) – sala nr 25

Kl. III a  (wych. J. Palacz) - sala nr 41

Kl. III b  (wych. W. Bajkowska) - sala nr 36

Kl. III c  (wych. A. Przepióra) - sala nr 37

Kl. IV a  (wych. B. Kamińska) – sala nr 50

Kl. IV b  (wych. S. Piwowarczyk) – sala nr 60

Kl. V a   (wych. D. Supernat) – sala nr 58/53

Kl. V b   (wych. A. Palacz) – sala nr 38

Kl. V c   (wych. K. Korska) – sala nr 56

Kl. VI    (wych. R. Kumańska) – sala nr 54

Kl. VII a (wych. B. Iwanek) – sala nr 55

Kl. VII b (wych. R. Polak) – sala nr 59

Kl. VII c (wych. A. Błaszczyk) – sala nr 57

Kl. VIII a (wych. P. Wilk) – sala nr 51

Kl. VIII b (wych. M. Obierzyńska) – sala nr 35

Kl. VIII c (wych. B. Sypniewska) – sala nr 49

Kl. VIII d (wych. A. Nalepa) – sala nr 48

5.     Godz. 10:00 odwóz dzieci oraz uczniów ze szkoły (pod opieką pań zatrudnionych w dowozie)
6.     Uczniowie klas I-III mają tak ułożone przerwy śródlekcyjne, aby nie spotykali się na nich z uczniami z innych klas.
7.     Uczniowie poszczególnych klas wszystkie lekcje - oprócz zajęć w-f-  odbywają w swojej sali; przemieszczają się tylko nauczyciele. 
8.     Oddziały przedszkolne  czynne od 7.00 do 17.00

1 września 2021r. godz. 9.00 - spotkania z wychowawcami w salach zajęć (mogą do sal wejść rodzice - obowiązują ich maseczki, dezynfekcja rąk i dystans).

9.     Świetlica szkolna czynna od 7:00 – 15:00 (przy zgłoszeniu przez rodzica należy właściwie wypełnić kartę zgłoszeń ucznia do świetlicy szkolnej).

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie - pod opieką nauczycieli oczekują na odjazd autobusów w swoich salach lekcyjnych.

10.  W autobusach i na przerwach śródlekcyjnych uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek. 

11.  Po zebraniu od rodziców deklaracji na  wyrażenie zgody na szczepienie uczniów powyżej 12 roku życia w szkole zostanie uruchomiony punkt szczepień dla uczniów i rodziców. 

12.  Przypominamy, iż w szkole obowiązują – zmienne obuwie oraz zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.

13.  Prosimy, aby 1 września 2021 roku uczniowie przybyli do szkoły z plecakami – zostaną im przekazane podręczniki szkolne.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele życzą naszym Uczniom sukcesów w nauce i zachowaniu, osiągnięć dydaktycznych, artystycznych, sportowych.

Wam zaś, Drodzy Rodzice – owocnej współpracy ze szkołą, gdyż tylko wówczas możemy właściwie wspierać naszych podopiecznych w drodze do sukcesu.

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia 2021-08-30 21:49:20, ilość odsłon 1374
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut gdynia
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa