Imieniny - Hanny, Klementyny, Łukasza
Czwartek 18 października 2018


W Parlamencie Europejskim
Projekty edukacyjne
Patron
Aktualności
Laureaci Konkursów

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie

ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

tel. 41 391 40 20,
      41 391 43 27

e-mail: sekretariat@zslopuszno.pl
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012/13 2013-04-08

  

EGZAMIN GIMNAZJALNY

ROK SZKOLNY 2012/13 

23. 04.2013 r./WTOREK/godz. 9.00

24.04.2013 r./ŚRODA/godz. 9.00

25.04.2013 r./CZWARTEK/ godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny – co się zmieniło? 

        Od roku szkolnego 2011/2012 zmieniła się forma egzaminu gimnazjalnego. Obecnie składa się on z takich samych 3 części - jak przedtem: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego, ale każda część egzaminu wygląda nieco inaczej. Jak?

       Poszczególne części przeprowadza się innego dnia, każda też składa się z dwóch etapów. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Deklarację o wyborze języka składa się do 20 września danego roku szkolnego. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Arkusz egzaminacyjny sprawdza się w sześciu zakresach:
·         język polski,
·         historia i wiedza o społeczeństwie,
·         matematyka,
·         przedmioty przyrodnicze,
·         język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
·         język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

       Gimnazjalista otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach twojego egzaminu, osobno dla każdego z zakresów. Komisja poda dwie liczby:
- wynik procentowy(zaokrąglony odsetek punktów, które zdobędzie absolwent),
- wynikcentylowy (zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam jak ty lub niższy).

        Przystąpienie do egzaminu warunkuje ukończenie gimnazjum, ale minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, nie jest określony. Tego egzaminu nie można nie zdać. Wymagania szczegółowe przyporządkowane są do danego etapu kształcenia, ale obejmują również wszystko, co było wymagane na etapach wcześniejszych, czyli całość egzaminu „sprawdza” wiedzę i umiejętności zdobyte w ciągu 9 lat kształcenia.

Przebieg egzaminu gimnazjalnego:
- 1 dnia zdający rozwiązują zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz zjęzyka polskiego (60+90 minut).
- 2 dnia zdający rozwiązują zadania z biologii, geografii, fizyki i chemii oraz z matematyki (60+90 minut).
- 3 dnia zdający rozwiązują zadania z języka obcego nowożytnego (60 minut na każdym poziomie).

Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych:
·         test z języka polskiego wymaga rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych, napisania wypracowania(można trafić nie tylko na tekst literacki, ale także popularnonaukowy czy publicystyczny. Ocenia się rozumienie czytanego tekstu, znajomość utworów literackich i dorobku autorów, którzy pojawiają się w podstawie programowej gimnazjum. Wypracowanie może być wymagane w formie: rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu, sprawozdania. Mogą też pojawić się formy użytkowe: podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, list oficjalny, ogłoszenie, zaproszenie),
·         test z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera tylko zadania zamknięte (są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi),
·         test z matematyki wymaga rozwiązania zadań zamkniętych i kilku zadań otwartych (zawiera mniej zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków),
·         test z przedmiotów przyrodniczych zawiera tylko zadania zamknięte (sprawdzają konkretne wiadomości: znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, opanowanie umiejętności, m.in. wyszukiwanie informacji, rozpoznawanie typów obiektów, zjawisk i procesów),
·         test z języka obcego na poziomie podstawowym zawiera tylko zadania zamknięte(badają: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych),
·         test z języka obcego na poziomie rozszerzonym wymaga rozwiązania zadań zamkniętych, zadań otwartych i sformułowania dłuższej wypowiedzi(np. krótkiego tekstu użytkowegoz elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp.).   

 

Data wprowadzenia : 2013-04-05 13:05:37 , ilość odsłon : 9503
ostatnia zmiana : 2014-02-22 20:16:55
drukuj wydrukuj
hotel kielceauto skup szczecin
skup aut gdynia