Konkurs plastyczny pt. „Plakat ekologiczny”.

2023-11-20

REGULAMIN

Konkurs plastyczny pt. „Plakat ekologiczny”.

 

 

 

1. Cel projektu

 1. Propagowanie treści ekologicznych i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
 3. Zwrócenie uwagi na degradację Ziemi i wskazanie sposobów na przywrócenie jej natury.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności manualnych i rozbudzanie kreatywności poprzez przekaz plastyczny (plakat).

 

Adresaci  projektu.

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII

 

3. Formy pracy.

indywidualna – 1 praca

Zainteresowane szkoły podstawowe uczestniczą w konkursie, po uprzednim zgłoszeniu przez nauczyciela lub dyrekcję placówki, na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XX edycja).

Plakaty ekologiczne to jedne z najskuteczniejszych narzędzi do promowania i wspierania działań na rzecz ochrony środowiska. Ponieważ będą przekazywać ważne informacje na temat ekologii, powinny być czytelne i nieść konkretne przesłanie zachęcające do działania. Plakaty mogą zawierać hasła, a ich kolorystyka i grafika powinny przyciągać uwagę. Tematyka plakatu ekologicznego jest dowolna i może dotyczyć np. recyklingu, ochrony lasów, ochrony przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Ważne jest, aby plakat ukazał, że młode pokolenie chce żyć w czystym środowisku, bez obaw o swoje zdrowie, a troska o środowisko, to ważny elementem dbałości o ich przyszłość                         i bezpieczeństwo.

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę - plakat.  

Nadesłana/dostarczona na konkurs praca powinna być:

 1. oryginalna i w przejrzysty sposób przedstawiać temat konkursu;
 2. wykonana wyłącznie w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm);
 3. pracą własną, nigdzie wcześniej nie wykorzystywaną;
 4. usztywniona, w celu umożliwienia wyeksponowania jej na sztaludze,
 5. czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.

Uwaga:

Do pracy, każdy uczeń dołącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO),                                 w związku z udziałem w konkursie na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl  - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XX edycja).

 

 

4. Komisja konkursowa.

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę Kieleckiego.

 

5. Wybór nagrodzonych prac.

Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1)      zgodność z tematem konkursu,

2)      wrażenie estetyczne i oryginalność,

3)      jasność przekazu,

4)      walory edukacyjne,

5)      kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania.

 

6. Terminy i czas realizacji projektu.

1)   ogłoszenie projektu  -  październik 2023 r.,

2)   zgłoszenie uczestnictwa - do 30 listopada 2023 r. należy dostarczyć do siedziby Starostwa (pokoje: 352, 354) lub przesłać: na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach,                         ul. Wrzosowa 44, 25–211 Kielce, fax. (41) 200-12-10, e-mail: skalska.d@powiat.kielce.pl  kumor.m@powiat.kielce.pl

3)   termin składania prac - do 19 kwietnia 2024 r. do siedziby Starostwa Powiatowego                  w Kielcach (pokoje numer 352 lub 354),

4)   wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do 14 czerwca 2024 r.

 

7. Nagrody indywidualne.

- sprzęt sportowy, gadżety sportowe i turystyczne, pomoce dydaktyczne

I miejsce - nagroda o wartości ok. 300,00 zł

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł

III miejsce - nagrody o wartości ok. 200,00 zł

5 wyróżnień - nagroda o wartości 5 x ok. 150,00 zł

 

Łączny koszt nagród: ok. 1 500,00 zł

8. Uwagi ogólne.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania projektu, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 15 osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeprowadzenia konkursu w innym terminie, gdy wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac lub wprowadzone zostaną ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu.
 3. Istnieje możliwość odbioru prac (plakatu) po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do 28 czerwca 2024 r. Po tym okresie prace stają się własnością organizatora konkursu                                i mogą zostać przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone.
 4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs pracami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym www.powiat.kielce.pl w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych materiałach. W każdym ww. przypadku, określony zostanie autor pracy. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród.
 6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, w roku szkolnym 2023/2024, dostaną pisemne podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.
 7. Szkoły zobowiązane są wypełnić „Potwierdzenie liczby uczestników Programu” na formularzu udostępnionym na stronie organizatora (www.powiat.kielce.pl  - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XX edycja), i przedłożyć je w dniu dostarczania prac, wręczenia nagród laureatom lub najpóźniej do 28 czerwca 2024 r.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W KONKURSIE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAUCZYCIELA GEOGRAFII – PANI EWY WALENIAK!!!

Data wprowadzenia 2023-11-20 00:03:04, ilość odsłon 631
skup aut gdynia
dieta pudełkowa Kielce
listwa maskująca karnisz

dobre wino kraków