Szkolny konkurs “Mam talent”

2024-05-04

Szkolny konkurs “Mam talent”

 

W ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pedagodzy i psycholog szkolny organizują konkurs “Mam talent”, który odbędzie się 08.05.2024 r. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się poniżej z regulaminem konkursu.

 

Regulamin szkolnego konkursu ,,Mam talent”

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

 

Konkurs ,,Mam talent” odbędzie się 08.05.2024 r. w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki (06.05.2024 r.- 10.05.2024 r.) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

 

Cele konkursu:

●      Popularyzacja działań artystycznych w szkole

●      Rozwijanie kreatywności i zaangażowania uczniów

●      Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

●      Umożliwienie prezentacji talentu w środowisku szkolnym

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII naszej szkoły.
 2. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni/ grupy/ zespoły prezentujące swój talent.
 3. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.).
 4. Występ jest ograniczony czasowo- maksymalnie 3 min.
 5. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się podczas 3. dnia Szkolnego Tygodnia Profilaktyki 08.05.2024 r. i podzielony na dwie tury- klasy I-III i klasy IV-VIII.
 6. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za zgłoszenie osób chętnych do konkursu. Odpowiednio wcześniej wychowawcy podczas godzin wychowawczych/zajęć wybierają maksymalnie 3 osoby/ grupy/ zespoły osób, które zaprezentują się w konkursie. Nie ograniczamy liczby uczestników, a jedynie liczbę występów przypadających na jedną klasę, która wynosi 3. W przypadku większej ilości chętnych, których nie da się połączyć w grupy/zespoły, wychowawca za pomocą losowania/głosowania wybiera uczestników konkursu.
 7. Wychowawca klasy wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę konkursową, kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu.
 8. Wypełnioną ankietę zgłoszeniową dostarcza wychowawca najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. do pokoju pedagogów.
 9. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) najpóźniej w przeddzień konkursu tj. 07.05.2024 r. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.
 10. Uczestnicy mają obowiązek dostarczyć zgodę rodzica na udział w konkursie. Zgody zostały rozdane zainteresowanym uczniom.
 11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
 12. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
 13. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
 14. Talenty uczestników oceniać będzie komisja konkursowa.
 15. Komisja konkursowa przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5. Osoby zasiadające w jury wyłaniają 3 osoby (zarówno w kategorii I-III, jak i IV-VIII), które uzyskały największą ilość punktów. Ogłoszenie wyników wraz z nagrodami odbędzie się na podsumowaniu Szkolnego Tygodnia Profilaktyki 10.05.2024 r.

 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie!

 

Organizatorzy

psycholog Wiktoria Wicher

pedagog Ilona Picheta

pedagog specjalny Paulina Hejduk

pedagog Bogdan Kalwat

 

 

Data wprowadzenia 2024-05-04 08:29:31, ilość odsłon 365
skup aut gdynia
dieta pudełkowa Kielce
listwa maskująca karnisz

dobre wino kraków